ALMINAS Adomas

Adomas Alminas

ALMINAS Adomas (1903 05 01 Mažonų k., Kretingos r. – 1989 02 04 Plungėje) – kunigas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė Grūšlaukės (Kretingos r.) prad. m-lą, Skuodo g-ją, 1928 – teologijos studijas Kauno kunigų s-joje; vikaras Šaukėnų, Nemakščių, Šilalės ir kt. Telšių vyskupijos parapijose, nuo 1934 Tenenių parapijos klebonas. 1940 slapta emigravo į Vokietiją, 1941 grįžo į Lietuvą, tarnavo Pajūralio, Rietavo klebonu. Už nesitaikstymą su sovietine okupacine valdžia 1945 atimtas pastoracinio darbo leidimas, vėliau klebonas Pikeliuose, Pakalniškiuose, Dauginiuose (Viekšnių sen.), čia 1948 areštuotas, nuteistas, 8 m. Kalėjo Vorkutos lageriuose, dirbo anglių kasyklose. Lageriuose dirbo sielovados darbą. 1956 grįžo į Lietuvą, altaristas Nemakščiuose (Raseinių r.), 1969 – 1971 – Akmenėje, paskui iki mirties gyveno ir tarnavo Plungėje.

Inf.: Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias; Katalikų kalendorius žinynas 1991.

< Atgal