ALSEIKIENĖ Rasa

Rasa Alseikienė

ALSEIKIENĖ Rasa (g. 1964 05 06 Dabikinės k., Akmenės sen.) – mokytoja. 1982 baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą (dab. „Saulėtekio“ prog-ja), 1986 – pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos studijas Šiaulių ped. i-te, 2009 – anglų kalbos ankstyvojo ugdymo studijas Šiaulių u-te; 2015 suteiktas 3 vadybos kvalifikacinė kategorija. Nuo 1986 Kivylių ašt. m-loje: pradinių klasių mokytoja, nuo 2010 – Akmenės g-jos Kivylių skyriaus vedėja. Kivylių k. bendruomenės narė; 2009 ir 2014 apdovanota Akmenės r. mero padėkos raštais.

< Atgal