ALSIAI

ALSIAI – kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 5 km į v. nuo Naujosios Akmenės. Plotas 275,15 ha. Pietiniame pakraštyje Alsa (Žaras) įteka į Agluoną. Spėjama, kad šį kaimą mini eiliuotoji „Livonijos kronika“, aprašanti 1229 metų Livonijos magistro žygį į „Alsių kraštą“, kuomet riteriai pagrobę 250 lietuvių žirgų. Alsiai minimi ir 1652 dokumentuose. 1923 buvo 22 ūkiai su 155 gyv. Kaimas stipriai nukentėjo 1944 vasarą, raudonosios armijos ir vokiečių kariuomenės kautynių metu. 1945 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 4 asmenų J. Montvydienės šeimą, sūnus J. Montvydas tremtyje mirė. 1959 buvo 65 gyv., 1970 – 38 gyv. Iki 1977 veikė prad. m-la. 1999 bebuvo likęs 1 gyv. Prie buvusios m-los stovėjo mokytojo tautodailininko A. Kazlausko 1932 sukurtas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio paminklas. Uždarius m-lą, jis 1982 perkeltas į Kivylių gyvenvietę.

Inf.: MLTE, t..1; Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 4; LGG, t. 2.

< Atgal