AMBRAZEVIČIUS Juozapas

Juozapo Ambrazevičiaus kapas Papilės bažnyčios šventoriuje
Nuotr. L. Rozgos

AMBRAZEVIČIUS Juozapas (1808 – 1903 03 28 Papilėje) – katalikų kunigas. XIX a. antroje pusėje tarnavo Papilės parapijoje, išrūpino leidimą ir 1887 pastatydino dabartinę Papilės šv. Juozapo bažnyčią. Palaidotas jos šventoriuje.

< Atgal