ANDREJAITIS Vytautas

Vytautas Andrejaitis

ANDREJAITIS Vytautas (1935 12 10 Norbutų k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 2008 06 19 Kaune) – žurnalistas. Baigė Akmenės vid. m-lą, 1959 – statybos inžinerijos studijas Kauno politechnikos i-to Hidromelioracijos f-te. Studijuodamas dirbo „Kauno tiesos“ redakcijoje. Nuo 1962 – agentūros ELTA korespondentas Kaune, nuo 1968 – Lietuvos radijo ir televizijos k-to struktūrose Kaune: TV transliacijų grupės vyresn. redaktorius, nuo 1974 – Kauno vyriausiosios redakcijos vyr. redaktoriaus pavaduotojas, 1991 – 1997 – vyresn. redaktorius. Rengė TV laidas „Savaitės aidai“, „Sekmadienio rytą“, sukūrė TV laidų ciklą ir dok. f. „Palangos Juzės keliais“. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 2008 apdovanotas Lietuvos žurnalistų s-gos medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“. Išl. knygas: Pėdsakai. Apie laiką, save ir kolegas“ (2000), „Pėdos po saule“ (2003), „Žurnalistai apie laiką ir save: prisiminimai, įspūdžiai, apmąstymai“ (2008).

Inf.: Žurnalistikos enciklopedija; Profesija be senaties ir termino, Kauno diena, 2005, spalio 12.

< Atgal