ANTANAVIČIUS Julius

ANTANAVIČIUS Julius (buvo g.1912 07 28 Gailaičių k., Akmenės sen.) – sovietinės  ūkio santvarkos administracinis ir spaudos darbuotojas. Nuo 1933 buvo pogrindinės LKP narys, priešvalstybinę veiklą plėtojo Akmenės, Raseinių, Kuršėnų apylinkėse, 1935 nuteistas 5 metus kalėti. 1940 – 1941 – sovietinės okupacinės valdžios administracinis pareigūnas Kaune, Akmenėje, Telšių apskrities laikraščio redaktorius, II pas. karo metais – raudonosios armijos karys, nuo 1944 – laikr. „Panevėžio tiesa“ redaktorius; baigęs Vilniaus partinę m-lą, nuo 1952 dirbo „Tiesos“ laikraščio redakcijoje, nuo 1956 – administracinį darbą Panevėžyje.

< Atgal