ANYSIENĖ Valerija

Valerija Bielskytė-Anysienė
Nuotr. iš knygos „Mažosios Lietuvos enciklopedija”, 1 t.

ANYSIENĖ Valerija (Bielskytė; 1900 Voskresenskojės dv., Tverės gubernija, Rusija – 1994 06 13 Fort Eryje, Kanada) – mokytoja, visuomenės veikėja. Medemrodės dv. savininko V. Zubovo žmonos Veros Ušakovos-Bielskienės-Zubovienės ir inž. V. Bielskio duktė. I pas. karo metais Petrograde baigė g-ją, lankė Bestuževo (Aukštuosius moterų) kursus ir dramos kursus. 1918 dirbo Lietuvos atstovybėje Petrograde, grįžusi į Lietuvą, vaidino K. Glinskio trupėje; gydėsi Šveicarijos ir Vokietijos sanatorijose, po 1925 Berlyne studijavo pedagogiką, tapo vaikų darželio mokytoja, dirbo Medemrodės dv. m-loje, čia taikė modernius vaikų auklėjimo metodus. Ištekėjusi už Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo ir diplomato M. Anyso, gyveno Klaipėdoje, Berlyne, dalyvavo Motinos ir vaiko d-jos veikloje, rašė moterų spaudai. 1939 persikėlė į Kauną, 1940 emigravo į Vokietiją, po II pas. karo persikėlė į Kanadą, darbavosi lietuvių evangelikų liuteronių d-joje, bendradarbiavo spaudoje; su vyru parengė ir 1970 išl. kn. „Žymios lietuvės moterys padavimuose ir istorijoje“.

Inf.: Valerija Bielskytė-Anysienė. Medemrodės dvaras. Skiriu Vladimiro ir Veros Zubovų atminimui. Varpai, 1996, Nr. 10.

< Atgal