APUŠROTAS

Apušroto kapinaitės
Nuotr. I. Valančio

APUŠROTAS – buvęs kaimas Kruopių sen. 1923 buvo 9 ūkiai su 57 gyv. Sovietinė okupacinė valdžia 1947 – 1951 ištrėmė bei įkalino lageriuose 26 gyventojus, rezistentų gretose žuvo arba tremtyje mirė 10 gyventojų. 1959 ir 1970 dar buvo 4 gyv., vėliau visiškai ištuštėjo ir 1977 03 30 panaikintas; 2004 teritorija priskirta Spaigių k. Nebelaidojamos 6 a ploto kapinaitės įrašytos į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Inf.: LGG, t. 2 – 4.

< Atgal