APŽADŲ KAPELIAI

Apžadų kapeliuose

APŽADŲ KAPELIAI – sakralinė vieta, vadinama senkapiais, Papilės sen., Kairiškių k., apie 2,3 km nuo Kairiškių. Kapinaitės – 18 m ilgio ir 12 m pločio aikštelė Purvių (Purvinės) mšk. pakraštyje, aptverta medine tvorele, kuri 1954 – 1955 atnaujinta.; 1932 pastatydinta gelžbetoninė arka ir įrengti metaliniai vartai. Centre dvi apie 28,5 m aukščio pušys, medinė koplytėlė; yra 4 mediniai, 3 metaliniai ir 4 betoniniai kryžiai. Nelaidojama. Vartuose užrašas kaip įkūrimo datą mini 1815 metus. Socialistinės santvarkos metais buvo draudžiama statyti kryžius. Nuo 1989 kasmet švenčiamos Šeštinės, po pamaldų šalia esančioje aikštelėje organizuojami koncertai ir pasilinksminimai.

Inf.: Papilė, t. 2.

< Atgal