ARKLIGANIS

ARKLIGANIS – apie 30 ha miškelis Papilės sen., į p. nuo Šiaudinės. Iš v. prieina buv. Gerybiškių k., š. r. pakraščiu prateka Avižlys. Vyrauja mišrūs medynai, kurių vidutinis amžius 60 – 80 m. Užmirksta laikinai, pavasarį ir rudenį; iki II pas. karo priklausė Šiaudinės dvarui, socialistinės ūkio sistemos metais – buv. Kairiškių t. ūkiui; po 1992 privatizuotas, pavadinimas nedaug kam žinomas.

< Atgal