ARMOLIŠKIŲ MIŠKAS

ARMOLIŠKIŲ MIŠKAS – buvęs valstybinis miškas Papilės sen., Kairiškių gir. teritorijoje, netoli ištuštėjusio Armoliškės k.,4 nedideli miškeliai į p. r. nuo Paragių; p. ribojasi su Kuršėnų urėdijos miškais. Plotas apie 37 ha, buvę spygliuočių medynai nukentėjo nuo 1993 m. sausio audros ir vėliau sekusio kenkėjų antplūdžio, likvidavus vėjovartas, atsodinti jaunuolynai. Didelė dalis privatizuota.

< Atgal