ATEITININKŲ FEDERACIJA

ATEITININKŲ FEDERACIJA – katalikiška Lietuvos jaunimo ugdymo ir auklėjimo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus ir vyresnio amžiaus asmenis; įsteigta 1910, po II pas. karo veikusi emigracijos bendruomenėse (centras – Čikagoje, JAV). Lietuvoje atkurta 1989, centras į Vilnių sugrąžintas 1997. Aktyviausiai veikia mokyklose. Ateitininkų kuopos po 1989 susikūrė Papilės, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“, Akmenės vid. m-lose, o nuosekliausiai ir aktyviausiai veikia Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa Papilės S. Daukanto g-joje. Organizuoja keliones, pažintinius žygius, remia skurdžiai gyvenančius bendraamžius, bendrauja su kt. regionų bendraminčiais. 1999 Akmenėje įvyko 25-oji Lietuvos ateitininkų akademija, 2015 paminėta Šv. Aloyzo kuopos 15 m. sukaktis.

< Atgal