ATJAUTA

„Atjautos“ klubas stovyklauja Klykoliuose.

„ATJAUTA“ – moksleivių jaunųjų maltiečių nepamokinės veiklos ir laisvalaikio klubas, Naujosios Akmenės Ramučių g-joje veikiantis nuo 1996. Įkūrėja ir vadovė – papildomojo ugdymo mokytoja metodininkė V. Jasevičienė. Rengia projektus tarptautinėms organizacijoms ir šalpos fondams, iš laimėtų lėšų įsigyta kompiuterių, garso ir vaizdo technikos, sporto inventoriaus, baldų, literatūros; nuo 1996 Klykolių parapijos patalpose rengė socialiai remtinų šeimų vaikams vasaros poilsio stovyklas.

< Atgal