ATŽALYNAS

Rudenėlio šventė „Atžalyne“. 2017 m.

„ATŽALYNAS“ – Akmenės r. s-bės biudžetinė bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Atidarytas 1973 12 03 Naujosios Akmenės mst. Pirmą penkmetį veikė 12 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių, juos ugdė ir aptarnavo 56 darbuotojai. Nuo 1986 veikė 8 ikimokyklinio ugdymo grupės; 2001 – 2010 dirbo kaip mokykla-darželis, turėjo priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradines klases. 2005 įsteigtas filialas Vaikų dienos centras socialinės rizikos šeimų 3 – 10 m. amžiaus vaikams. Nuo 2010 – lopšelis-darželis. 2012 turėjo 1 lopšelio, 4 ikimokyklinio bei 2 priešmokyklinio ugdymo grupes, 2015 –lopšelyje darželyje buvo vidutiniškai 124 ugdytiniai, Vaikų dienos centre – 20, juos mokė, ugdė ir aptarnavo 37 darbuotojai. 2015 veiklai panaudota 330 tūkst. eurų asignavimų. Vedėjos: S. Momgaudienė, nuo 1982 – J. Lakačiauskienė, nuo 1990 – vedėja, direktorė R. Petraitienė.

< Atgal