AUGUSTINAVIČIUS Vincas

Vincas Augustinavičius
Nuotr. L. Rozgos

AUGUSTINAVIČIUS Vincas (1920 06 21 Dusų k., Papilės sen. – 2009 03 26 Melburne, Australija) – Australijos lietuvių spaudos darbuotojas ir visuomenės veikėjas. Mokėsi Šiaulių g-joje, 1944 pasitraukė į Vakarus, baigė Ravensburgo g-ją Vokietijoje. Nuo 1949 – Australijoje, gyveno Sidnyje, dirbo gamyklose, McQuary u-to administracijoje. Bendradarbiavo Australijos lietuvių laikraščiuose „Mūsų pastogė“ ir „Tėviškės aidai“, 1986 – 1991 „Mūsų pastogę“ redagavo. Aktyviai dalyvavo Australijos lietuvių bendruomenės veikloje, du kartus atstovavo tautiečiams Pasaulio lietuvių bendruomenės Seime. Nuo 1996 gyveno Vilniuje, 2007 išvyko pas sūnų į Melburną.

Inf.: Žurnalistikos enciklopedija; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal