AVIŽLIAI

AVIŽLIAI – kaimas Ventos sen., 3 km į v. nuo Ventos mst. Plotas 849,80 ha. Iš v. prieina Purvių mšk., iš p. – Avižlių mšk., prateka Avižlys ir jo intakas Miklinys. Istorijos raštuose pirmą kartą paminėti 1563, kuomet turėjo 22 valakus žemės. Iki II pas. karo viena kaimo dalis vadinosi Bajoriške. 1923 per abi dalis buvo 63 ūkiai su 343 gyv. Po II pas. karo miškingos Avižlių apylinkės  buvo patogios ginkluotoms rezistentų pajėgoms, jų akcijų metu buvo nužudyti 9 sovietinės valdžios šalininkai, valdžia ištrėmė 19 gyventojų, tremtyje mirė E. Burbienė, Blažėjus ir Juozas Rimdžiai, V. Rimdžienė, V. Vaikasas, P. Narštys. 1919 – 1975 buvo prad. m-la, 1972 – 1977 veikė biblioteka, užveistas Mažeikių miškų urėdijos medelynas. 1959 buvo 228 gyv., 1970 – 231 gyv., 1997 buvo likę 5 ūkiai su 11 gyv., 2016 deklaravo gyv. vietą 8 asmenys. Avižliuose 1953 g. ieties metikas J. Narščius. Nebelaidojamos 6 a ploto kapinės įrašytos į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Inf.: LTE, t. 1;

< Atgal