AVIŽLYS

Avižlys
Nuotr. iš Ventos regioninio parko

AVIŽLYS – upė Papilės ir Ventos sen., kair. Ventos intakas. Ištakos Biliūniškių k. apylinkėse. Ilgis 20,1 km, baseino plotas 78,3 km2. Stipriai vingiuodamas, teka per Mickiškės, Jonaičių, Paklišių, Armoliškių, Šiaudinės, Kerežių k., Avižlių ir Užpelkių mšk., Avižlių k. Į Ventą įteka 234,1 km nuo jos žiočių, Purvių k. teritorijoje. Stambiausi intakai: kair. – Miklinys, deš. – Vegerė. Aukštupyje tekėdamas miškingomis ir žemomis lygumomis, turi platų ir lėkštą slėnį, kuris žemupyje susiaurėja bei pagilėja. Aukštupyje vid. nuolydis 117 cm, vidurupyje – 300 cm, žemupyje – 262 cm per km. Vidutinis vandens debitas žiotyse 0,46 m3 per sek. Vaga aukštupyje ir vidurupyje 10,7 km ruože sureguliuota, žemupys Ventos regioninio parko teritorijoje, 6 km ruožas iki žiočių paskelbtas hidrografiniu draustiniu. .

Inf.: Lietuvos upės; TLE, t. 1.

< Atgal