BALIULIENĖ Genutė

Genovaitė Baliulienė

BALIULIENĖ Genutė (g. 1958 11 26 Saunorių k., Kruopių sen.) – mėgėjų teatro režisierė. 1979 baigė Telšių kultūros m-lą, įsigydama saviveiklinių dramos kolektyvų vadovės specialybę. Nuo 1980 dirbo Kruopių kultūros namų direktore, meno kolektyvų vadove; nuo 1994 – Kruopių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė ir dramos kolektyvų vadovė bei Kruopių vid. m-los mokytoja bibliotekininkė. 2004 – 2017 –  Akmenės r. kultūros centro Kruopių padalinio vedėja. Jos vadovaujamas Kruopių kaimo teatras – klojimo teatrų festivalių „Pastogė“ ir krivūlių Paragiuose, tarptautinio 1999 festivalio „Pienių vynas“ dalyvis, 2006 vaidino Punsko (Lenkija) klojimo teatrų šventėje.

< Atgal