BALKEVIČIENĖ Aleksandra

BALKEVIČIENĖ Aleksandra (Mickevičiūtė; 1887 01 15 Papilėje – 1965 09 18 ten pat) – mėgėjų teatro aktorė. Augo Zarasuose, nuo 1897 persikėlė į Šiaudinę (Papilės vlsč.), padėjo seneliui atlikti slapto mokytojo (daraktoriaus) darbą. Susipažinusi su būsimuoju mėgėjų teatro režisieriumi A. Vaičkumi, įsijungė į jo buriamą vaidintojų grupę, kuri 1905 06 29 prie Mažeikių, Lačo malūne, pastatė Žemaitės ir Bitės komediją „Velnias spąstuose“, atliko jame vieną pagrindinių vaidmenų. Tais pat m. Papilėje, kun. Petraičio namuose, vaidino spektaklyje „Neatmezgamas mazgas“. Aktyviai pasireiškė 1905 m. rudens įvykiuose, vengdama persekiojimų, iš Papilės pasitraukė. Nuo 1907 su vyru, geležinkelininku, gyveno Kijeve, Tbilisyje, į Lietuvą grįžo 1918, gyveno Kaune, nuo 1929 – Mažeikiuose, senatvėje gyveno Papilėje. Yra palikusi prisiminimų apie pirmuosius lietuviškus mėgėjų vaidinimus ir XX a. pr. įvykius Papilėje, Mažeikiuose.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal