BALSIŲ APYLINKĖ

BALSIŲ APYLINKĖ – sovietinės administracinės sistemos struktūrinis padalinys. Kaip ir kitos, Balsių apylinkė įsteigta po 1940 11 12, įsigaliojus LTSR AT prezidiumo įsakui dėl vykdomųjų komitetų sudarymo. Iki 1941 06 22 ir po 1944 veikė laikinieji vykdomieji komitetai, pirmi vietinių tarybų rinkimai įvyko 1948 01 18. Išrinkta 7 deputatų t-ba. Iki 1950 priklausė Kuršėnų ap-ties Tryškių valsčiui. Panaikinta 1957 05 25 prijungiant prie Šiaudinės ap-kės.

< Atgal