BALSIŲ MIŠKAS

BALSIŲ MIŠKAS – du 148 ha ir 27 ha miškeliai Balsių k. teritorijoje, Papilės sen., kairėje kelio Papilė – Tryškiai pusėje. Didesniajame vyrauja lapuočiai, vidutinis medynų amžius apie 70 m., bet yra ir brandžių plotų. Praeityje nukentėjęs dėl vėjavartų. Dirvožemis vidutiniškai drėgnas. Mažesniajame sklype vyrauja beržynai, nes eglynai dėl vėjavartų ir kenkėjų išnykę. Buvo rezervuotas privatizavimui.

< Atgal