BALYTĖ

BALYTĖ – miškas Akmenės sen., buv. Gailiškės k. Plotas apie 25 ha, vyrauja baltalksnių medynai, kurių amžius iki 60 – 70 m.

< Atgal