BERŽELIS

„BERŽELIS“ – Akmenės r. Ventos g-jos ikimokyklinio ugdymo skyrius, iki 2014 07 01 –  vaikų lopšelis – darželis. Atidarytas 1981, tuomet veikė 4 lopšelio ir 7 darželio grupės. 2015 pabaigoje lankė 118 vaikų. Darželio bendruomenė taiko netradicinius ugdymo metodus, rengia ir realizuoja projektus. 2005 buvo parengta specialiai Ventos darželiui pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa „Ventos berželio pumpurėliai“. Optimizuojant švietimo sistemą reorganizuotas į gimnazijos skyrių. Direktorė A. Repšienė, nuo 2014 vedėja V. Ubartienė.

Inf.: Ventos krašto knyga – dabarties ir ateities kartoms.

< Atgal