BILEVIČIUS Ipolitas

BILEVIČIUS Ipolitas (1822 – 1901) – kultūros veikėjas, rašytojas, rašęs lenkiškai, kai kuriuose šaltiniuose vadinamas filosofijos profesoriumi. Mokėsi Mintaujos g-joje ir Tartu u-te, ūkininkavo Raseinių apskrityje, nuo 1872 dirbo Vilniuje, Žemės ūkio banke. Paskelbė vertimų iš prancūzų kalbos, filosofijos raštų. Buvo vedęs Akmenės vlsč. Klyšių dvaro savininko A. Daugirdo dukrą Eleną, išaugino ir išmokslino 5 sūnus ir 4 dukteris, kurios buvo vienos pirmųjų lietuvių moterų, baigusių aukštąsias m-las. Jo duktė Sofija buvo Medemrodės dvaro savininko grafo V. Zubovo pirmoji žmona, pats I. Bilevičius ne kartą yra buvojęs Klyšiuose ir kitose dab. Akmenės r. vietovėse.

< Atgal