BILEVIČIŪTĖ Joana

BILEVIČIŪTĖ Joana (Narutavičienė; 1868 03 23 Klyšių dv., Akmenės sen. – 1948 02 19 Varšuvoje) – mokytoja, kovotoja dėl moterų teisių. Privačiame i-te Varšuvoje įgijo aritmetikos ir rusų kalbos namų mokytojos kvalifikaciją. Studijavo Ciuricho (Šveicarija) u-to Filosofijos f-te. Ten 1889 ištekėjo už advokato, būsimojo Vasario 16-osios akto signataro Stanislovo Narutavičiaus. 1891 šeima atvyko į Narutavičiaus Brėvikių dvarą netoli Alsėdžių, ten privačiai mokė kaimiečių vaikus, Telšiuose įsteigė mergaičių progimnaziją ir joje mokytojavo. 1915 pro Dabikinę su seserimi Sofija ir jos vyru Vladimiru Zubovais pasitraukė į Rusiją. Grįžusi vėl mokytojavo Brėvikiuose, 1926 apsigyveno Kaune, mokytojavo lenkų A. Mickevičiaus g-joje. Vyrui 1932 nusižudžius, grįžo į Brėvikius, valdė dvarą, karo metais hitlerininkai nužudė dukrą Eleną. Po karo išvyko pas dukrą Sofiją, į Varšuvą, ten mirė.

Inf.: Januševičius A. Brėvikių dvaras saugo istorijos lobynus; www.etaplius, 2010, sausio 16.

< Atgal