BILIŪNIŠKIŲ APYLINKĖ

BILIŪNIŠKIŲ APYLINKĖ – sovietinės administracinės sistemos struktūrinis padalinys. Kaip ir kitos apylinkės, įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų k-tų sudarymo. Iki 1941 06 22 ir nuo 1945 01 26 veikė aukštesnės valdžios paskirtas vykd. k-tas. Pirmi vietos valdžios rinkimai įvyko 1948 01 18, išrinkta 7 asmenų t-ba 2,5 m. kadencijai. Iki 1950 priklausė Kuršėnų ap-ties Papilės vlsč. 1954 prijungta Mickiškės ap-kė ir dalis Papilės ap-kės, 1962 – panaikinta, teritoriją priskiriant Urbonaičių ir Tryškių ap-kėms.

< Atgal