BOGAVIČIENĖ Spodra Irena

Spodra Irena Bogavičien

BOGAVIČIENĖ Spodra Irena (g. 1941 03 16 Gaušių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – matematikos mokytoja, visuomenininkė. Mokėsi Kyšių, Menčių pradinėse, Naujosios Akmenės vidurinėje mokykloje, 1965 baigė Naujosios Akmenės vakarinę pamaininę vid. m-lą, 1969 – studijas Šiaulių pedagoginiame i-te. Nuo 1957 dirbo Alkiškių kolūkyje lauko darbininke, melžėja, nuo 1969 – mokytoja Akmenės vidurinėje ir Vakarinėje vidurinėje mokyklose, mokė matematikos, braižybos, vadovavo latvių kalbos fakultatyvo užsiėmimams. Nuo 1997 – Akmenės r. latvių kultūros d-jos „Sakta“ pirmininko pavaduotoja, 1999 – 2011 – pirmininkė. Užmezgė ir išplėtojo d-jos ryšius su Lietuvos miestų bei rajonų latvių d-jomis, Latvijos Dobelės r., Rygos kultūros struktūromis, spauda, Latvijos ambasada Vilniuje. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 2009 apdovanota medaliu „Už nuopelnus“.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal