BRUKLYS Klemensas

Klemensas Bruklys

BRUKLYS Klemensas (buvo g. 1873 06 10 Alkiškių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – žuvo po 1945) – Lietuvos savanoris, karininkas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. 1887 baigė Snikerių keturklasę pradinę m-lą Kuršo gubernijoje, 1894 pašauktas į Rusijos kariuomenę, Tbilisyje 1896 baigė sprogdintojų kursus, nuo 1904 tarnavo Juodosios jūros pulke artileristu, dalyvavo kare su Japonija. Ištarnavęs 12 metų demobilizuotas, bet artėjant I pas. karui vėl pašauktas, suteikus praporščiko karinį laipsnį kovojo fronte su Vokietijos kariuomene, 1915 balandžio mėn. pateko Vokietijos nelaisvėn, grįžo po 4 m. Po keleto mėnesių savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, 1919 06 15 paskirtas Panevėžio komendantūros karininku. Nuo 1920 pradžios vyresn. leitenantas, komandiruotas į tankistų kursus Rygoje, nuo 1920 vasaros tarnavo Suvalkų komendantūroje, dalyvavo kautynėse su lenkais, į atsargą išleistas 1921. Buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu, Savanorio ir Nepriklausomybės medaliais. Gyveno tėviškėje, buvo Šaulių s-gos narys; 1945 sovietinio NKVD areštuotas, išvežtas į Archangelsko srities konclagerius, ten netrukus žuvo.

Inf.: „Versmės“ leidyklos interneto svetainė; LKK, t 2.

< Atgal