BUČELIS Jonas

Kunigas Jonas Bučelis

BUČELIS Jonas (g. 1958 03 26 Švenčionyse) – katalikų kunigas. 1976 baigė Švenčionių Z. Žemaičio vid. m-lą, atliko karinę tarnybą, grįžęs 1979 apsisprendė tapti kunigu, Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją baigė 1985, pasiųstas į Žemaitiją, kurioje tuo metu ypač trūko dvasininkų. Telšiuose vyskupo Vaičiaus 1985 įšventintas kunigu, vikaras Telšių katedroje, Mažeikiuose, Klaipėdos Taikos karalienės bažnyčioje, ten atkūrė ateitininkų kuopą. Nuo 1990 klebonas Šaukėnuose, 1996 – 2002 – Papilėje, iš čia perkeltas į Panevėžio vyskupiją – Smilgius, po to į Užpalius. Mėgsta muziką, kuria dainas, pats groja gitara, Papilėje rengė muzikinius vakarus sus jaunimu, suorganizavo Papilės parapijos 750 metų sukakties paminėjimą.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal