BUDRIENĖ Marija

Marija Budrienė

BUDRIENĖ Marija (g. 1924 11 12 Pakepštenių k., Šiaulių r.) – tautodailininkė, audėja. Baigė 3 pradinės m-los klases. Būdama 13 m., išmoko austi, tarnavo pas ūkininkus. Audimu vertėsi nuo 1948. Nuo 1951 gyveno Papilėje, nuo 1975 dalyvaudavo tautodailės parodose, nuo 1979 – Lietuvos tautodailininkų s-gos narė; audinių eksponuota tautodailės parodose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Jūrmaloje (Latvija); jos darbų yra įsigijęs Šiaulių „Aušros“ muziejus.

Inf.: Papilė, t. 1; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal