BUDRIKIS Julijonas

Kunigas Julijonas Budrikis

BUDRIKIS Julijonas (1912 04 25 Šerkšnių k., Skuodo r. – 1984 09 08 Pajūralio k., Šilalės r.) – katalikų kunigas. Baigė Mosėdžio prad. m-lą, Skuodo g-ją, 1942 – studijas Telšių kunigų seminarijoje; klebonas Plungėje, Kruopiuose, Tauragėje ir kt. parapijose, 1950 – 1956 politinis kalinys Sibire, po to 3 metus dirbo pastoracinį darbą Irkutske. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1961 iki mirties darbavosi ir gyveno Pajūralyje. Buvo įtaigus, subtilus pamokslininkas, ypač didelės pagarbos ir dėkingumo nusipelnė už nepailstamą sielovados darbą lietuvių tremtinių kolonijose Sibire.

Inf.: Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias; Katalikų kalendorius žinynas 1986.

< Atgal