BUGAILIŠKIS Peliksas

Peliksas Bugailiškis

BUGAILIŠKIS Peliksas (1883 12 03 Juodžiūnų k., Kupiškio r. – 1965 10 27 Vilniuje) – teisininkas, kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Aktyviai dalyvavo 1905 – 1907 sukilimo įvykiuose, už tai kalintas Vilniuje, Petrograde. Baigė Liepojos g-ją, studijavo Peterburgo u-te, diplomuotu teisininku tapo 1909 išlaikęs egzaminus Maskvoje. Rengė gegužines, mėgėjų spektaklius, organizavo chorus. Dirbdamas advokato padėjėju Šiauliuose, su Vaclovu Biržiška įsteigė lietuvišką savaitraštį ir knygų leidimo bendrovę. 1918 paskirtas pirmuoju LR teisėju, vėliau dirbo Šiaulių apskrities teisme, įsteigė „Kultūros“ bendrovę, kurį laiką redagavo jos žurnalą „Kultūra“, vienas iš „Aušros“ muziejaus įsteigėjų Šiauliuose.

Dalyvaudamas LSDP veikloje, lankė Akmenės krašto miestelius, 1915 Viekšniuose ir Papilėje steigė m-las su maitinimo punktais, ne kartą lankėsi Medemrodėje, pas V. Zubovą, 1914 čia susitiko su pabėgusiu iš tremties V. Kapsuku. 1994 „Aušros“ muziejus išleido jo prisiminimų knygą „Gyvenimo vieškeliais“. Nuo 1999 kasmet. Kovo 11, aktyviems kraštotyrininkams įteikiama „Aušros“ muziejaus ir rėmėjų įsteigta P. Bugailiškio premija. 2010 ji paskirta „Vienybės“ laikraščio redaktoriui L. Rozgai.

< Atgal