BUINEVIČIUS Bronius

Bronius Buinevičius

BUINEVIČIUS Bronius (1937 09 03 Tautgailių k., Papilės vlsč. – 2011 05 25 Vilniuje) – inžinierius elektrotechnikas. Nuo 1944 mokėsi Auksučių prad. m-loje, 1955 baigė Kuršėnų vid. m-lą, 1960 – studijas KPI Elektrotechnikos f-te. Dirbo Energetikos statybos tresto Kauno statybos ir montavimo v-boje meistru, darbų vykdytoju, Kauno elektros tinklų technikos skyriaus viršininko pavaduotoju, nuo 1970 – Energetikos tinklų projektavimo i-to sektoriaus viršininkas, nuo 1980 – tuometinės LTSR ministrų t-bos referentas, nuo 1989 – Pramonės skyriaus vedėjas, nuo 1990 – LR Vyriausybės patarėjas, nuo 1993 – elektrotechnikos ir energetikos sistemos įmonių direktorius, nuo 2003 pensijoje, tačiau iki 2010 dirbo AB „Lietuvos energija“ inžinieriumi.

Inf.: Kuršėnų enciklopedija.

< Atgal