BURTYLIENĖ Laima

BURTYLIENĖ Laima (Lizdenytė; 1950 04 08 Mažeikiuose – 2003 08 30 Ramygalos mst., Panevėžio r.) – teisininkė. 1968 baigė Akmenės vid. m-lą, 1972 – Vilniaus lengvosios pramonės technikumą, 1994 – studijas Vilniaus u-to Teisės f-te. 1968 – 1969 – vaikų darželio auklėtoja Akmenėje, nuo 1972 – kontrolierė, meistrė Kauno siuvimo fabrike „Dubysa“, nuo 1973 – tarnautoja Panevėžio r. įstaigose ir organizacijose, nuo 1990 – Ramygalos apyl. (Panevėžio r.) viršaičio pavaduotoja., 1995 – 2003 – Panevėžio r. s-bės Civilinės metrikacijos skyr. vedėja.

Inf.: Panevėžio r. s-bės pranešimas.

< Atgal