BUTKEVIČIUS Boleslovas

BUTKEVIČIUS Boleslovas (1883 10 31 Dabikinės k., Akmenės sen. – 1934 08 31 Skaudvilėje) – teisininkas, žurnalistas. Baigė Šiaulių g-ją, teisę studijavo Peterburgo ir Dorpato (Tartu) u-tuose, ilgus metus dirbo tardytoju Samarkande. Į Lietuvą grįžo po 1-ojo pas. karo, laikė save lenku, bet į Lenkiją nepersikėlė. Gyveno šeimos ūkyje Tauragės krašte, veikė Lietuvos lenkų švietimo ir sporto struktūrose; 1923 išrinktas į LR Seimą, dirbo lenkų frakcijoje. Nuo 1926 iki mirties (nužudytas) redagavo laikraštį „Dzien Kowienski“.

Inf.: Polacy na Litwie 1918 – 2000, Warszawa, 2003.

< Atgal