BUTKUS Bronius

BUTKUS Bronius (1913 01 01 Papilėje – 1955 12 28 Mažeikiuose) – tarpukario meto priešvalstybinis veikėjas, po 2-ojo pas. karo – žurnalistas. 1929 baigė Viekšnių vid. m-lą, amatininkas Papilėje, Klaipėdoje, Plungėje, Šilutėje, nuo 1934 priklausė uždraustai LKP, už priešvalstybinę veiklą 1935 ir 1937 teistas bei kalintas. 1940 – 1941 buvo TSKP vietinių struktūrų tarnautojas Plungėje, nuo 1942 raudonojoje armijoje, 16-osios liet. divizijos karys, nuo 1944 – TSKP Mažeikių apskr. k-to skyr. ved., nuo 1946 – Mažeikių apskrities ir rajono laikr. redaktorius.

< Atgal