BUTKUS Juozapas

Kunigas Juozapas Butkus

BUTKUS Juozapas (1903 10 01 Vėlaičių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 1985 03 29 Papilėje) – katalikų kunigas, bažnytinių giesmių B. Brazdžionio, V. Mykolaičio-Putino, J. Mikuckio, V. Stonio tekstais autorius. Mokėsi Žagarės „Saulės“ prog-joje, Kauno kunigų s-joje, nuo 1929 vikaras, kapelionas, klebonas Kartenoje, Palangoje, Skuode ir kt. parapijose. Nuo 1942 Alsėdžių klebonas ir Plungės vicedekanas, čia sovietinės okupacinės valdžios suimtas, 1949 – 1956 – politinis kalinys. Grįžęs į Lietuvą, tarnavo altaristu Kuršėnuose nuo 1958 iki mirties altaristas Papilėje. Alsėdžiuose buvo subūręs labai stiprų chorą, karo metais rengė koncertus, vaidinimus.

Inf.: Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias; Katalikų kalendorius žinynas 1986.

< Atgal