CENTRO SĄJUNGOS (LCS) AKMENĖS RAJONO SKYRIUS

CENTRO SĄJUNGOS (LCS) AKMENĖS RAJONO SKYRIUS – įregistruotas 1998 12 02 (pirmininkė I. Vanagienė). LCS įkurta 1992 09 12 Šiauliuose, lyderiu pakviestas R. Ozolas. Jau 1993 reorganizuota į politinę partiją. 1996 – 1999 dalyvavo valdančiojoje koalicijoje su konservatoriais ir krikščionimis demokratais, bet iš jos pasitraukė. 2003 dalis LCS narių su liberalais ir moderniaisiais krikščionimis demokratais susijungė į Liberalų ir centro s-gą, kiti įkūrė Lietuvos nacionalinę centro partiją (nuo 2005 – Lietuvos centro partija). LCS Akmenės skyrius dalyvavo 2000 Akmenės r. t-bos rinkimuose, tačiau mandatų negavo. Patyrus pralaimėjimą 2000 LR Seimo rinkimuose, o vėliau partijai suskilus, Akmenės rajone kaip politinė struktūra sunyko.

< Atgal