ČERNIACHOVSKIO I. KOLŪKIS

ČERNIACHOVSKIO I. KOLŪKIS – buvęs socialistinės ūkio sistemos struktūrinis darinys Naujosios Akmenės kaim. sen. Įkūrimo data laikyta 1949 04 24, kai steigiamasis susirinkimas įvyko Ramučių k. ir naujasis kolūkis pavadintas raudonosios armijos generolo I. Černiachovskio vardu, nors apskritai pirmasis kolūkis šioje teritorijoje įsteigtas Suginčių k. 1948 12 27. Ilgainiui į Černiachovskio kol. buvo sujunti 9 šiose apylinkėse buvę smulkūs ir ekonomiškai silpni kolūkiai. 1974 05 31 baigtas vienkiemių perkėlimas į gyvenvietes. Paskutinis ūkio stambinimas įvyko 1975 02 16, kai buvo prijungtas Vėlaičių kolūkis.

Černiachovskio I. kolūkis 1980 aprėpė daugiau kaip 5 tūkst. ha teritoriją, disponavo o 4144 ha ž. ū. naudmenų, tame plote buvo 2921 ha ariamos žemės. Tais metais buvo auginama 1580 ha pasėlių, tai buvo nepaprastai menko derliaus metai, nes iš ha vidutiniškai prikulta vos po 7,8 centnerio grūdų. Nuo 1979 nebeaugino bulvių, kadangi vertėsi daržininkyste, leista neauginti linų. Iš viso prikulta 1237 t grūdų, 144 t jų parduota valstybei. Fermose buvo laikomi 1665 galvijai, iš jų 615 melžiamų karvių, vidutiniškai iš karvės primelžta 2334 kg pieno, iš viso pagaminta 1428 tonos pieno ir realizuota  valstybei 379 t mėsos. Kolūkis turėjo 12 sunkvežimių ir 49 įvairaus galingumo traktorius. Už pagamintą produkciją ir suteiktas paslaugas per metus gauta 1,6 mln. rub. pajamų, tačiau patirta 294 tūkst. rub. nuostolių.

Atkūrus  Lietuvos nepriklausomybę, Černiachovskio I. kol. reorganizuotas į ž. ū. bendrovę, pavadinimas pakeistas į Luokavos. Tačiau gremėzdiškas ūkis nepajėgė išsilaikyti naujomis ūkininkavimo sąlygomis. Dalis nekilnojamojo turto privatizuota.  Ramučių gyvenvietė tapo priemiestine Naujosios Akmenės struktūra. Paskutinis bendrovės vadovas A. Kateiva.

Inf.: Akmenės rajono ūkių 1976 – 1980 metų ūkinės-finansinės veiklos ekonominiai rodikliai.

< Atgal