CIVALINĖ

CIVALINĖ – buv. upeliukas Naujosios Akmenės kaim. sen. teritorijoje, kairysis Drūktupio intakas. Ilgis apie 1,5 km. Ištakos Menčių k. teritorijoje, į Drūktupį įsiliejo 1,4 km nuo jo žiočių. Sureguliavus vagą, tapo grioviu, neteko nei slėnio, nei pavadinimo.

< Atgal