DABIKINĖLĖS DVARAS

DABIKINĖLĖS DVARAS – buvęs dvaras Akmenės sen., 3 km nuo Akmenės. XVIII a. žemė šioje teritorijoje priklausė Mstislavlio vaivadai P. K. Chominskiui. Po jo mirties valdos išparduotos, XIX a. pab. dvaras atiteko Merchelevičių giminei. Buvęs savininkas, Krymo kare pasižymėjęs Rusijos kariuomenės generolas Aleksandras Merchelevičius, miręs 1894, palaidotas Akmenės senosiose kapinėse. 1859 dvare buvo 18 gyventojų, veikė spirito varykla, vėjinis malūnas. 1923 buvo 35 gyventojai; 1936 buvo 3 ūkiai, valdę 261,52 ha žemės. Nors ir labai smarkiai deformuota, dvaro sodybvietė išliko, nes po II pas. karo joje veikė MTS, 1959 įkurdinta melioratorių bazė. Tuo laiku pastatyta naujų pastatų – administracinis pastatas, valgykla, mechaninės dirbtuvės. 1985 MSMV išsikėlus į naują bazę, liko tuometinio Lenino kol. valda. 2004 įkurta labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ bazė.

Inf.: Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose; Lietuvos apgyventos vietos.

< Atgal