DABIKINĖLĖS MIŠKAS

DABIKINĖLĖS MIŠKAS – iki II pas. karo vadinta 299 ha Viliošių miško dalis tarp Dabikinėlės ir Tupikų k. ir Purvių bei Viliošių miškų. Tuomet vyravo spygliuočiai. Po II pas. karo kaip atskiras miškas nebefiksuojamas.

< Atgal