DABIKINĖS HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS

Dabikinės hidrografinis draustinis
Nuotr. L. Rozgos

DABIKINĖS HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS – Akmenės ir Mažeikių rajonų bei Ventos reg. parko teritorija, skirta išsaugoti natūraliam pelkėtam Dabikinės žemupio slėniui. Įsteigtas 1995 03 23. Draustinio teritorijoje yra Viliošių piliakalnis ir senkapiai. Draustinio plotas – 228,4 ha, iš jų 208,7 ha priklauso Akmenės r. Slėnį supa 71 ha III grupės miškų, kuriuos administruoja Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių gir. Beveik visi miškai privatūs arba rezervuoti privatizavimui.

Inf.: Valstybinis saugomų teritorijų kadastras.

< Atgal