DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLA

Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla

DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLA – specialių poreikių turinčių vaikų internatinė bendrojo lavinimo ir ugdymo m-la Akmenės sen., buv. Dabikinės dvaro sodyboje. Įsteigta 1973 panaikintų vaikų namų, čia veikusių nuo 1933 ir 1953 pertvarkytų į internatinę septynmetę m-lą, bazėje. Pirmoji m-la Dabikinės dvare įsteigta jo savininko V. Zubovo 1903 dvaro darbininkų vaikams lavinti. Joje vaikai buvo mokomi lietuvių kalba. Dvare 1930 – 1932 veikė žemesnioji ž. ū. m-la. Iš rajono pavaldumo 1997 perėmė Šiaulių apskrities administracija. 2000 – 2005 buvo specialiojo ugdymo centras. 2000 mokėsi ir buvo išlaikomi 132 mokiniai, prie m-los iki 2007 veikė Akmenės r. savivaldybės vaikų globos namų grupės, kuriose buvo išlaikomi ir ugdomi 36 vaikai. 2007 patalpos renovuotos. Panaikinus Šiaulių ap-ties administraciją, nuo 2010 perduota Akmenės r. s-bei. Yra muziejinė ekspozicija, veikia meniniai ir sporto kolektyvai. M-los auklėtinis J. Baltutis 1998 žiemos neįgaliųjų olimpinėse žaidynėse Kanadoje pelnė slidinėjimo rungties aukso medalį. M-los bendruomenė prižiūri ir tvarko buv. dvaro parką ir gyvenamąjį pastatą. M-los pedagogai išleido 2 metodines knygas. 2013 gyveno ir buvo ugdomi 111 vaikų, buvo 68 darbuotojai ir 18 mokytojų. Pastebima mokinių kontingento mažėjimo tendencija: 2015 buvo 105 mokiniai, 13 klasių komplektų, 34 auklėtiniai dalyvavo būrelių veikloje; metiniai asignavimai mokyklai siekė 783 tūkst. Eur. Direktoriai: J. Plepienė, A. Jasienė, V. Laukys (nuo 1995), B. E. Jakaitienė (nuo 2013).

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal