DAINŲ ŠVENTĖS

„Akmenės smuikelis“. 2017 m.
Nuotr. iš „Regionų naujienos“

DAINŲ ŠVENTĖS – masiniai chorų ir kt. profesionalių ir mėgėjiškų meninių kolektyvų sąskrydžiai, užbaigiami jungtiniais koncertais. Pirmoji Lietuvos dainų šventė įvyko 1924 08 23 – 25 Kaune, joje dalyvavo 86 chorai, vieniję per 3000 dainos mėgėjų. Po II pas. karo pirmoji Lietuvos dainų šventė surengta 1946, nuo 1950 rengtos kas 5 m., jose nemažai vietos užimdavo TSRS ir kompartiją šlovinančių muzikinių kūrinių repertuaras, tačiau buvo atliekama ir liaudies muzika, nepolitizuoti lietuvių kompozitorių kūriniai. Nuo 1950 respublikinėse dainų šventėse dalyvaudavo ir Akmenės bei Viekšnių krašto kolektyvai, parengti A. Jasenausko, A. Rovo, V. Deniušio, A. Pakeltienės, J. Gintausko, B. Viktoravičiūtės ir kt. vadovų. Švenčių konkursuose jie yra pelnę nugalėtojų ir laureatų vardus. 1992 ir 1998 surengtos Pasaulio lietuvių dainų šventės, kuriose dalyvavo gausios užsienio lietuvių kolonijų delegacijos. Pasaulio lietuvių dainų šventėje 1998 08 03 – 08 dalyvavo 22 Akmenės ir Viekšnių krašto meniniai kolektyvai (chorai, orkestrai, šokių ir etnografiniai kolektyvai – 509 asmenys).Dainų šventė apie 1935 surengta Akmenės vlsč., Dabikinės pušyne. Panašių renginių būta Papilėje. 1953 rajono dainų šventė įvyko Dabikinės dvaro parke. Sovietinės okupacinės valdžios metais rengti rajono ir apylinkių jaunimo festivaliai, nuo 1971 tradicija tapo „Žemaitiško smuikelio“ šventės, iš esmės tapusios rajono dainų šventėmis, kuriose pasirodo ir kitų Žemaitijos r. bei užsienio meno kolektyvai. Šias šventes globojo ir mėgo kompozitorius J. Gaižauskas. Nuo 2017 pavadinimas „Akmenės smuikelis“.

< Atgal