DAKINEVIČIUS Juozas

DAKINEVIČIUS Juozas (1894 12 09 Trečionių k., Alytaus r. – 1969 02 03 Čehalise, Vašingtono valst., JAV) – kunigas. 1918 baigė Vilniaus kunigų s-ją, vikaras Žemaitijoje (Švėkšnos, Rietavo parapijose), 1924 – 1928 rinko aukas ir dirbo pastoracinį darbą JAV, 1928 grįžęs metus tarnavo vikaru Akmenėje, vėliau klebonas Renave, Laukžemėje, Žemalėje, pastatydino Renavo bažnyčią. 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 gyveno ir veikė JAV. Veiklus dvasininkas, darbavęsis įvairiose katalikiškose organizacijose, spaudoje, statęs bažnyčias, JAV globojęs indėnus.

Inf.: JAV lietuviai, I.

< Atgal