DARBININKŲ SĄJUNGA

DARBININKŲ SĄJUNGA – profesinė sąjunga, Lietuvoje įsisteigusi po 1990. Akmenės r. pirmoji DS struktūra 1996 susibūrė AB „Akmenės cementas“, 1997 įsisteigė DS Naujosios Akmenės teritorinė grupė, turėjusi 32 narius. Akmenės r. DS 2000 turėjo 7 grupes, jose buvo per 90 DS narių. Stengėsi padėti darbo netekusiems invalidams, našlaičiams, kitiems socialiai remtiniems asmenims. Rajono DS pirmininkė A. Vaitkuvienė. Lietuvos DS prezidentė A. Balsienė 2000 LR Seimo rinkimuose balotiravosi Akmenės – Joniškio 39-ojoje rinkimų apygardoje, tačiau nebuvo išrinkta. Kilus nesantaikai DS viršūnėse, nustojo viešai reikštis ir Akmenės krašte.

< Atgal