DAUBIŠKIAI

DAUBIŠKIAI – gatvinis kaimas Papilės sen., už 1 km į p. nuo Papilės, kairiajame Ventos u. krante, susisiekiantis su Papile kabančiu pėsčiųjų tiltu. Plotas 192,70 ha, yra 10 gatvių. Kerta Papilės – Raudėnų kelias. Kadaise dominavo rusakalbių diaspora ir vadinosi Fermos kaimu. Stipriai nukentėjo I pas. karo metais, 1933 išskirstytas į vienkiemius ir pavadintas Daubiškiais. 1936 buvo 18 ūkių su 75 gyv. 1941 ištremta 5 asmenų advokato Kazio Paunksnio šeima. Po II pas. karo buvo įkurdinta mašinų ir traktorių stotis. Išaugo po 1962, kai tapo ekonomiškai stipraus Papilės paukštininkystės tarybinio ūkio (dabar – ž. ū. b-vė) centrine gyvenviete. 1986 pastatytas šio ūkio administracinis pastatas su sale, 1996 – 2014 veikė Kalniškių biblioteka. 1959 buvo 98 gyv., 1970 – 171 gyv., 1999 – 196 ūkiai su 512gyv., 2016 gyvenamąją vietą buvo deklaravę 404 asmenys.

< Atgal