DAUJOTAS Vilius Voldemaras

Vilius Voldemaras Daujotas

DAUJOTAS Vilius Voldemaras (1936 05 23 Menčių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 2015 07 29 Tauragėje) – inžinierius. 1971 baigė Tauragės politechnikumo vakarinį skyrių. 1953 – 1955 – Akmenės statybinių medžiagų kombinato Menčių karjero traktorininkas, ekskavatoriaus mašinistas, 1958 – 1966 – Menčių karjero viršininkas, nuo 1966 – Tauragės keramikos g-los (vėliau – Tauragės statybinių medžiagų gamybinis susivienijimas) karjero viršininkas, nuo 1969 – direktorius, nuo 1986 Statybinių medžiagų pramonės min-jos Projektavimo konstravimo biuro skyriaus viršininkas, nuo 1993 buvo Akcinio inovacinio banko Tauragės filialo direktorius. Tauragėje išugdė stambią (per 1500 darbuotojų) aukštos gamybos kultūros keramikos įmonę, rūpinosi darbuotojų sveikata ir gerove. 2009 suteiktas Tauragės Garbės piliečio vardas.

Inf.: Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose;

< Atgal