DAUKANTIEČIŲ ŽODIS

„DAUKANTIEČIŲ ŽODIS“ – Papilės S. Daukanto g-jos neperiodinis laikraštis. Leidžiamas nuo 1997 vidutiniškai 3 kartus per mokslo metus.

< Atgal